Dlaczego odpowiednie zarządzanie wiedzą i informacja jest tak ważne?

Dlaczego odpowiednie zarządzanie wiedzą i informacja jest tak ważne?

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorstw zrozumiało, że bardzo ważnym elementem w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest umiejętność wykorzystania wiedzy i odpowiedniego zarządzania nią. Zarządzanie wiedzą wykorzystuje wiedzę, zarządzanie, innowacje, kapitał intelektualny do tworzenia nowych wartości dla przedsiębiorstwa. Nie jest to dzia- łanie czasowe, ale systematyczne i uporządkowane w przekroju całego przedsiębiorstwa. Kreatywność pracowników w usprawnianiu procesów, umiejętne zarządzanie wiedzą mogą znacznie przyczynić się do osiągnięcia celów organizacji i poprawy jej pozycji konkurencyjnej.