Contact us now
ihunters@outlook.com

Regulamin konkursu fotograficznego „Technologiczny powiew wiosny na UMCS”

Regulamin konkursu fotograficznego „Technologiczny powiew wiosny na UMCS”

Plik do pobrania »   Regulamin konkursu fotograficznego „Technologiczny powiew wiosny na UMCS”   1 Organizator konkursu Organizatorem konkursu fotograficznego „Technologiczny powiew wiosny na UMCS”, zwanego dalej „Konkursem” jest Studenckie Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii „InfoHunters” działające przy Instytucie Informacji  Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, zwane dalej „Organizatorem”.  2 Cel i tematyka konkursu Celem […]

Czytaj dalej