Contact us now
ihunters@outlook.com

Warncliff

Super!

Na pewno zgodzisz się, że za morderstwo powinno trafić się do więzienia. A czy wiesz jaki miejsce w Lublinie w  latach 1831–1954 było wykorzystywane jako więzienie, a obecnie mieści się tam muzeum?

 

a) Teatr Stary

b) Zamek Lubelski

c) Muzeum Wsi Lubelskiej